brat

brat
brat {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos I, C. -u, Mc. bracie; lm M. bracia, N. braćmi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba płci męskiej mająca tych samych rodziców, których ma ktoś inny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Młodszy, starszy brat. Walczyć z braćmi o spadek. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'duchowny będący członkiem zakonu; zakonnik': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rekolekcje prowadzone przez brata Grzegorza. Bracia franciszkanie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba niespokrewniona, którą wiążą z nami szczególne więzy emocjonalne; też: człowiek w stosunku do drugiego człowieka jako istota godna darzenia jej najserdeczniejszymi uczuciami i zdolna odwzajemniać takie uczucia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bracia rodacy! Łączymy się w modlitwie z naszymi braćmi na obczyźnie. W trudnych chwilach był mi bratem.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}ani brat, ani swat; bracia syjamscy; być {{/stl_10}}{{stl_8}}{z czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}za pan brat; być {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}za pan brat; rodzony brat {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Brat- — Brat …   Deutsch Wörterbuch

  • braţ — BRAŢ, braţe, s.n. 1. Segment al membrului superior cuprins între cot şi umăr; partea de la umăr până la încheietura mâinii; p. ext. membrul superior al corpului omenesc. ♢ loc. adv. În braţe = cu braţele petrecute în jurul corpului cuiva (spre a… …   Dicționar Român

  • brat — brȁt m <zb. brȁća> DEFINICIJA 1. muškarac drugoj osobi koja je rođena od istih roditelja, rođeni brat, pravi brat (za razliku od polubrata, koji je od jednog zajedničkog roditelja) 2. term. pripadnik neke organizacije prema drugim… …   Hrvatski jezični portal

  • brat — brat·ling; brat·tach; brat·tic·er; brat·tish; brat·tish·ing; brat·ty; brat·wurst; cel·e·brat·er; cer·e·brat·u·lus; fi·brat·ed; ter·e·brat·u·la; um·brat·ed; um·brat·ic; ver·te·brat·ed; vi·brat·ing·ly; brat; brat·tice; brat·tle; ter·e·brat·u·lid;… …   English syllables

  • Brat — (br[a^]t), n. [OE. bratt coarse garnment, AS. bratt cloak, fr. the Celtic; cf. W. brat clout, rag, Gael. brat cloak, apron, rag, Ir. brat cloak; properly then, a child s bib or clout; hence, a child.] 1. A coarse garment or cloak; also, coarse… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Brät — für die Wurstherstellung Brät oder Wurstbrät (von althochdeutsch brāto, „schieres Fleisch, Weichteile“) ist Hackfleisch oder feiner gekuttertes Fleisch, wie es zur Wurstherstellung verwendet wird. Neben …   Deutsch Wikipedia

  • brat — [bræt] n informal [Date: 1500 1600; Origin: Perhaps from brat rough or torn piece of clothing (10 20 centuries), from Old Irish bratt cloak ] 1.) a badly behaved child ▪ a spoiled brat 2.) Army/Navy/military etc brat …   Dictionary of contemporary English

  • brat — adj., te; et brat fald; en brat afslutning …   Dansk ordbog

  • brat — [brat] n. [ME, cloak of coarse cloth < OE bratt < Gael, mantle, cloth, rag: present sense ? from child s bib or apron] 1. a child, esp. an impudent, unruly child: scornful or playful term 2. Slang the son or daughter of a person in a… …   English World dictionary

  • brat|ty — «BRAT ee», adjective. ti|er, ti|est. Informal. disobedient; impudent; fresh. –brat´ti|ness, noun …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”